NAV Nittedal

NAV ved Nittedal kommune har inngått en avtale med oss for leveranse av Flexi forvaltning.

Vi ser frem til et godt samarbeid.

Les mer om Flexi forvaltning her

Kunder

Våre siste leveranser

NAV Drammen
I dag har vi skrevet under en avtale med NAV Drammen som innebærer at vi går fra det å være pilot til leveranse av systemet.
NAV Lier
Vi har inngått avtale med Lier kommune om bruk av Flexi-forvaltning etter endt pilotperiode.
NAV Harstad
Vi har inngått en avtale med NAV Harstad om leveranse av forvaltningssystemet.