Forvaltning kampanje

Driver din virksomhet med frivillig og tvungen forvaltning?

Flexi forvaltning er et fullverdig system med integrert saksbehandling, regnskap og remitteringsløsninger som sørger for at alt er på et sted i ett system.
Systemet er utviklet i samarbeid med NAV med fokus på helhet fra saksbehandling til remittering i systemet. Dette er med på å sikre kvaliteten på tjenesten, slik at forvaltningen blir god, trygg og transparent. Saksbehandlere blir tryggere, bruke tiden mer effektivt på å hjelpe til de som trenger bistand, og brukere opplever at de får den hjelpen de trenger -når de trenger den.

Vi gjør forvaltning enklere!

  • bedre kontroll på økonomien til brukerne
  • alle betalinger bilagsføres automatisk
  • tekstbehandling med alle standard dokumentmaler som forvaltningsavtale, kredittsperre m.m.

Prøv Flexi forvaltning i tre måneder uten å betale brukeravgift*

Hva er inkludert i avtalen?

  • fri support
  • kurs i systemet
  • nye versjoner

Hva våre kunder sier om Flexi forvaltning 

«Det nye økonomistyringssystemet har sørget for at vi er mer effektive, våre rutiner har blitt enda bedre og vi har fått en bedre arbeidshverdag» NAV Drammen

«Saksbehandlingen i Flexi forvaltning er oversiktlig og enkel å bruke» NAV Lier

Ta kontakt med oss i dag for en presentasjon.

* Etableringskostnad vil påløpe. Inkludert i etableringskostnad er installasjon, kurs i systemet og fri support. Det er mulighet for å si opp avtalen i løpet av prøveperioden.