Flexi Forvaltning

Flexi-forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning er en tjeneste kommunene utfører for å bistå brukere som ikke kan håndtere sin egen økonomi av ulike årsaker.

I samarbeid med Drammen og Lier kommune har vi utviklet et fullverdig system som er enkelt å bruke. Dette sikrer at kvaliteten på tjenesten blir god, trygg, og transparent. Saksbehandlere blir tryggere og kan bruke tiden mer effektivt på å hjelpe de som trenger bistand, og brukere opplever at de får den hjelpen de trenger -når de trenger den.

«Det nye økonomistyringssystemet har sørget for at vi er mer effektive, våre rutiner har blitt enda bedre og vi har fått en bedre arbeidshverdag» NAV Drammen